Reinfeldt

Hur Sverige erövrades

En essä om hur Sverige erövrades    Här är en artikel som jag fått tillstånd att publicera här. Författaren har lagt ner mer arbete på att hitta referenser och faktiska händelser historiskt sett, än vad jag är villig att själv… Läs mer ›

Sveriges svar på Adolf Eichmann, Håkan Ceder, som planerade hur hela utsorteringen av och transporten av judar, handikappade, homosexuella, mfl. skulle ske

HÅKAN CEDER, SOCIALSTYRELSENS FD ORDFÖRANDE, OCH FD ORDFÖRANDE FÖR ALLMÄNNA ARVSFONDEN, NUMERA VERKSAM PÅ SOCIALDEPARTEMENTET. Håkan Ceder Saxat från Facebook Sveriges svar på Adolf Eichmann, som planerade hur hela utsorteringen av och transporten av judar, handikappade, homosexuella, mfl, skulle gå… Läs mer ›