migration

Egohumanisterna, de ständigt ”goda” som förstör allt i sin väg

Julia Caesar 16 oktober, 2018 https://juliacaesar.blog/2018/10/16/egohumanisterna-de-standigt-goda-som-forstor-allt-i-sin-vag/#more-6988 Vi kan kalla dem PK-elit. Vi kan kalla dem globalister. Själva vill de kalla sig ”de anständiga”. Det är egentligen oväsentligt vad de kallas. Det väsentliga är deras agenda: att tillintetgöra nationerna och genomföra… Läs mer ›

Så ska FN:s nya migrationspakt underlätta migration över hela världen

Publicerad 25 september 2018 https://nyadagbladet.se/utrikes/sa-ska-fns-nya-migrationspakt-underlatta-migration-over-hela-varlden/ I december väntas FN:s nya migrationspakt antagas i Marocko. Målet med detta avtal är “den säkra, ordnade och reguljära migration” som skall underlätta migration och stärka migranters ställning över hela världen. Bland annat skall det… Läs mer ›