klimatbluffen

Låt våra pensionspengar få fötter och rädda klimatet

Nu tycker klimativrarna att man ska använda våra intjänade pensionspengar för att rädda klimatet. Hur enfaldig kan en beslutsfattare tillåtas bli? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-v%C3%A5ra-pensionspengar-f%C3%A5-f%C3%B6tter-och-r%C3%A4dda-klimatet-1.15506763 Vi kan inte rädda klimatet genom ständig BNP-tillväxt, militär upprustning och fortsatt ekonomisk ojämlikhet. Tvärtom måste… Läs mer ›

Münchausen spökar igen – Greta-effekten

2019-05-27 by Mats Jangdal https://www.frihetsportalen.se/2019/05/munchausen-spokar-igen/?fbclid=IwAR059i_IA9BwAhG1annP58LfSk2DWhaxYI0pkEYEIwkz246FU3sPL4uDPa0 Jag har läst Malena Ernmans Scener ur Hjärtat, som hon enligt omslaget  och text inne i boken skrivit tillsammans med maken Svante Thunberg samt döttrarna Greta och Beata. Omslaget pryds av ett lätt underexponerat porträttfoto ”en face”… Läs mer ›