islam

EN EX-MUSLIMS VARNING … GÖR DIG SJÄLV EN TJÄNST OCH LÄS DETTA

Posted on 20 november, 2019 by Thomaz Wiberg https://rosatraktor.com/2019/11/20/en-ex-muslims-varning-gor-dig-sjalv-en-tjanst-och-las-detta/?fbclid=IwAR3XofV1rBCdXRb_srLvgcUaBYdbeYAnhdlKqhFiTgZ1HhMrSUfIXV7sQKU Den 11:e Nov 2019 publicerade Frontlines News en artikel med rubriken: “An Ex-Muslims Warning…Do Yourself A Favor And Read This”. Artikeln innehåller en text skriven av en ex-muslim som vill varna världen för vad som håller på… Läs mer ›

Sverige: Kyrkan som sprider hat

av Nima Gholam Ali Pour 4 november, 2019 Nima Gholam Ali Pour är politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö. Översättning av originaltexten: Sweden: The Church that Spreads Hate Svenska Jerusalemsföreningen, grundad år 1900, har ägnat sig åt välgörenhetsverksamhet i Jerusalem och Betlehem…. Läs mer ›

Islam och politik

Under historiens gång utnyttjades religion systematiskt, som en metod för politiker, inte så sällan med aktivt stöd av prästerskapet, för att därigenom uppnå ett visst politiskt syfte. Redan i gamla Rom, användes ordet religion t.ex. som en plikt för romerska… Läs mer ›