5G

5G I SCHWEIZ: SAMHÄLLSKONTRAKTET BRUTET – FOLKET BÖRJAR SPRÄNGA BASSTATIONER I LUFTEN

By Cobalt | 2019-06-17 http://blueshift.nu/5g-i-schweiz-globalisterna-forklarar-krig-folket-svarar-med-att-spranga-nyinstallerade-antenner-i-luften/ Den schweziske frihetskämpen Willhelm Tells anda frodas ännu i dalgångarna i bergslandet som utgör de västeuropeiska folkens hjärtland. Det verkar vara så trots att Schweiz har världens högsta andel av residenta miljardärer. Samtidigt som folkviljan i de i hög grad… Läs mer ›

Tillstånd för experiment med 5G – här är listan över platserna

7 juni, 2019 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/06/tillstand-for-experiment-med-5g-har-ar-listan-over-adresserna/?fbclid=IwAR3bfyJZVDvoNMS6XJkUzEN0Kf6WBlj6z5RF7NUZ9GBY5LC_yKvi7Quz3FM Strålskyddsstiftelsen har begärt ut en förteckning över de tillstånd för experiment eller tester med 5G som Post- och Telestyrelsen, PTS, hittills beviljat. Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar människors hälsa och miljö görs. “De har inte… Läs mer ›

EUs 5G överklagande – Forskare varnar för potentiella allvarliga hälsoeffekter med 5G

08.09.2017 https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/ I ett överklagande till Europeiska unionen varnar mer än 180 forskare och läkare från 36 länder om risken med 5G, vilken kommer att leda till en enorm ökning av ofrivillig exponering för elektromagnetisk strålning. Vetenskapsmännen uppmanar EU att… Läs mer ›