Om

”Vi har behov av fri information
Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedömma sanning och
lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare”
President John F. Kennedy, februari 1962

 

Syftet med hemsidan är, att visa vanliga människor på de olika spelregler som gäller inom världspolitiken och inom vårt eget land. Uppgifter, vilka aldrig eller mycket sällan kan läsas om i våra traditionella medier, därför att de ägs och styrs av personer som styr världspolitiken.

Uppgifterna hämtas från oberoende källor, som vågar gå utanför det sk ”etablissemanget”. 

Du kan även själv bidra genom att skriva artiklar som jag sedan lägger ut på hemsidan.

Fundera och diskutera med arbetskamrater, släktingar och vänner om det vi berättar.

Glöm inte det gamla ordspråket KUNSKAP ÄR STYRKA !

En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss. 


Den här sidan, samt dess båda föregångare Politisk hemsida och Bakom kulisserna, (se länken gamla hemsidor) kom till år 2001. Min sambo var verksamhetsrevisor för NyDemokrati och vi såg hur miljoner försvann ut ur partiet och in i styrelsemedlemmarnas fickor. Vi kontaktade kronofogde, ekobrottsmyndighet, polis, bank m fl men alla stod maktlösa så partiet var en ekonomisk förening.

Då började jag fundera, kunde detta fortgå, vad mera kan man hitta inom myndigheter och andra beslutsfattare och slutet har vi ännu inte sett.

Idag är jag pensionär men politiskt intresserad. Ställt upp i två kommunalval samt fungerat som nämndeman.

Annonser