Svensk politik

Polis i Göteborg: “Skriande brist på förvarsplatser gör att vi måste släppa ut efterlysta kriminella”

20 SEPTEMBER, 2018 12:11 http://katerinamagasin.se/polis-goteborg-skriande-brist-pa-forvarsplatser-gor-att-vi-maste-slappa-ut-efterlysta-kriminella/   Han är en erfaren polis i Göteborg och tar kontakt med mig via en bekant på sociala medier, eftersom han känner sig uppgiven angående “en del saker som är oerhört frustrerande som polis”, som… Läs mer ›

“Gränskontrollen i Sverige har kollapsat för att våra folkvalda politiker vill ha det så”

19 SEPTEMBER, 2018 09:59 http://katerinamagasin.se/granskontrollen-i-sverige-har-kollapsat-for-att-vara-folkvalda-politiker-vill-ha-det-sa/ Jag blir kontaktad av en gränspolis med anledning av de senaste dagarnas avslöjanden om Sveriges usla gränskontroller. Han vill särskilt lyfta frågan om dem som trots utvisning återvänder till landet. Han berättar att detta förekommer… Läs mer ›