#Brexit: Storbritannien ut ur EU

Edge Media intervjuar David Noakes om Brexit och Storbritannien. Även om detta är ett brittiskt program vill jag att du följer noga med i vad han säger, för det avslöjar hur det står till inom den Europeiska Unionen och vad den är som organisation. Den kunskapen kan implementeras på vilket annat land som helst i Europa, även på Sverige.

Min show ikväll är kanske en av de mest omtvistade som vi någonsin har visat eller gjort. Enligt min gäst är vår nation inte längre en suverän stat. Våra ledare i det förflutna och de nuvarande, inklusive Hennes Majestät Drottningen har begått förräderi, Parlamentet kommer snart att avskaffas och vi kommer att befinna oss som slavar till en sovjetliknande politbyrå.

noakes

Min gäst är datorexpert, han har arbetat över hela världen, inklusive i New York för stora företag såsom JP Morgan Chase Bank och ställde upp i valet till Parlamentet år 2005 och befann sig i ledningen för det partiet. Han flyger flygplan, seglar med yacter, och är en av de ledande motståndarna till den Europeiska Unionen. Hans webbsida EUTruth.org, har omkring 6 000 besökare i månaden och han har kommit någonstans ifrån på den europeiska kontinenten för att vara här i kväll. Hans namn är David Noakes. Välkommen David!

Edge: Du har varit en anti-EU aktivist ett tag. Hur blev du medveten om att det kan finnas en annan sida av den här Europeiska unionen än den som vi kanske inte hör talas om?

David: – Ja, det var år 1997 och befann mig då i USA där jag arbetade. Det var då det blev uppenbart för mig att vad än vi röstade på i Storbritannien så fick vi inte det utan bara samma agenda.

Edge: – Talar du då speciellt om nationella val?

David: – Ja, till Parlamentet. Folkets vilja blev aldrig genomförd. Det spelade ingen roll, nämnda regering struntade fullständigt i folkets vilja och jag började göra lite efterforskningar och läste EU-fördragen och jag fick reda på varför. Det är helt enkelt så att EU är en diktatur, har en polisstats lagar och ett hundratals förordningar som, när de genomförs, kommer att leda oss till en fattigare fattigdom vilket också är deras avsikt. Bevisen är absolut överväldigande och BBC borde egentligen göra detta program.

Bildresultat för edward heath
Edward Heath (Ted Heath)

Det borde har sänts redan för 30 år sedan när det första fördraget kom. Men allt jag säger finns i dessa EU-fördrag. Det finns sex EU-fördrag från Parlamentet och de undertecknades av Drottningen. Man ljög för oss, om du läser dessa hemliga handlingar som släpptes från Foreign and Commonwelth Office, som är den innersta regeringen, påstod de lögnaktigt och prackade på oss EU och påstod att den var vänligt sinnad. Men efter dessa 30 år av deras ledarskap har de nu släppt dessa dokument och det är helt klart att Ted Heath kände till att han avskaffade Storbritannien och förväntade sig att nationen skulle avskaffas innan slutet av detta århundrade.

De spenderade totalt 461 000 pund på kampanjen för att lura allmänheten med en informationskampanj, FCO 30 1215. Detta var 1970. I dagens penningvärde värderas kampanjen till ca 40 miljoner pund. Det är inte ett allmänt val eftersom alla politiska partier kontrolleras av EU. De konservativa styrs av EU sedan 1960-talet, Labour och Lib Dem sedan 1985.

Lite historia

ribbentrop                nancy-astor
Joachim von Ribbentrop   Nancy Astor

Det var år 1943 som von Ribbentrop höll det första toppmötet angående den Europeiska Unionen. Han var en tysk kansler, djupt förälskad i Nancy Astor och den kungliga familjen Gotha-Saxe-Coburg, som senare blev känd som Windsor. De mer upplysta nazistiska kommandona hade ett möte med stora tyska företag, däribland annat IG Farben, och här bestämde man sig för att den Europeiska Unionen skulle föras fram som en tysk ambition eftersom de upplevde att nederlaget hotade och Hitler själv, bemyndigade den tyska underrättelseavdelningen att kontrollera den framtida utvecklingen av EU. År 1946, skedde en förändring som du bör känna till, då kunde ingen sälja in nazismen och då beslöt man sig för att ändra den Europeiska Unionen från en nazistisk till en kommunistisk agenda och den har varit kommunistisk allt sedan dess.

thatcher  john_major
Margaret Thatcher                   John Major

Låt mig ge ett exempel på makten inom Bilderbergarna. Margaret Thatcher var en Bilderbergare. Det var hon tvungen till det om hon skulle vara ledare för det konservativa partiet och premiärminister. Men hon var en naiv Bilderbergare och mot slutet av hennes regeringstid insåg hon att Bilderbergarna byggde upp EU-diktaturen och hon höll sitt kända tal och bytte sida. Hon kom faktiskt över till vår sida. Inom två månader var hon ute på gatan och en kompatibel tog vid och det var Bilderbergaren John Major som tog hennes plats. Nu fanns där åtta Bilderbergare inom det centrala konservativa partiet som slängde ut henne.

Jag använder mig av begreppet ”rättsröta” eftersom det är vad domstolen är. Det var Martha Andrus som avslöjade det faktum att EU inte kan redovisa för 95 % av sina utgifter. Hon var EUs budgetdirektör och på den tiden borde hon ha vetat att det inte var 5 % av EUs utgifter som man inte kunde redovisa, för utan det var 95 %. Det finns inte ett enda företag i Storbritannien som inte kan redovisa för 95 % av sina utgifter, men EU kan. När hon avslöjade detta blev hon avskedad och även hennes pension togs bort. EU-domstolen beslöt detta eftersom hon hade avslöjat sanningen. Hennes avsked var rätt och korrekt och hon hade förlorat sin rätt till pension, ansåg man.

EU en militärdiktatur

Det är inte många människor som är medvetna om att EU är en militärdiktatur och det finns många klausuler i dessa sex fördrag. Till exempel på sidan 39 i Lissabon-fördraget, 10AC3. Här står det att medlemsstaterna ska göra civila och militära resurser tillgängliga för EU. Medlemsstaterna ska gradvis vidta åtgärder för att förbättra sin militära kapacitet.

Om vi sedan ser på dessa tre icke valda politbyråer som kontrollerar kärnvapnen för de före detta nationerna Storbritannien och Frankrike, och när du sätter diktatorer för att ansvara för arméer, då får du alltid krig.

Edge: – När det gäller krig, har vi ganska få av dem.

David: – Ja men vi måste tänka i mycket större skala. Vi har blivit undervisade, regeringen har undervisat för oss att vi måste ogilla muslimer och araber. Det talar om för oss om var vi har nästa krig. Iran finns där, skulle jag tro.

Mellanöstern skulle jag tro.

Det är ganska chockerande. Ser man till statistik och information borde det inte finnas där, men det mest fantastiska i det hela är, att det är redan nedtecknat och undertecknat av drottningen.

Corups juris sätter regeringen över lagen

Polisen har skjutit och dödat 30 personer sedan 1992, däribland den elektriskt laddade händelsen med de Menezes, han var det högst prioriterade fallet. De har också dödat, enligt egna dokument som de har publicerat som PDF-dokument, så att du kan läsa dem. Inom den tjänstgörande polisen har polisen dödat sedan 1992 minst 1 100 personer vid 30 tillfällen inom den brittiska polisen. Inte ett enda framgångsrikt åtal har någonsin väckts och ingen polis har ställts inför åtal för något av dessa mord eller dödsfall.

Varför? Ja, därför att Corpus juris, regeringen står sig ovanför lagen så det är i det närmaste omöjligt att åtala en polisman för någonting.

 

En tillbakablick

Nåväl, von Ribbentrop hade en affär med Nancy Astor så satte de Clifton Moseley som ledare för den brittiska unionen bestående av fascister. Och den kungliga familjen höll sig mycket tillsammans, de var alla nazi-tyskar. Den kungliga familjen var ju som du vet tysk. Det var George III som tog över från Stuartarna år 1750 och de var av tysk härkomst och pratade bara tyska fram till detta århundrade.

Bildresultat för george vi wallis simpson
George VI och Wallis Simpson

Kung Edward VIII var krigskungen. Han blev sedan känd som George VI. Han blev tvungen att abdikera med fru Simpson som en ursäkt för att han var för fanatisk och endast nazister tilläts bli kungar när vi gick i krig med Hitler. Hela familjen var nazistisk, det enda undantaget var George VI.

Ingen trodde någonsin att han skulle bli kung eftersom han stod lite längre ned på listan och brydde de sig inte om att indoktrinera honom i nazistiska principer. Så gick han till kungen och han i sin tur till Churchill som gjorde jättejobbet att hålla oss utanför i ytterligare 60 år.

Det råder ingen tvekan om att drottningen har begått förräderi, därom råder ingen tvekan

Drottningen är nu förlorad. Hon har brutit varje löfte hon gav vid sin kröning, inklusive den hon gav till den engelska kyrkan, som nästan säkert kommer att avskaffas när allt rullas upp inom den romerskkatolska kyrkan som kommer att bli EUs kyrka.

Bildresultat för Tony Blair
Tony Blair

Varje premiärminister och varje minister som undertecknade EU-avtalet har begått förräderi, därom finns ingen tvekan. De blev lite nervösa över detta år 1998, efter att MPS (Vetenskap och Teknik) hade diskuterat brottet och åtalspunkterna för år 1998. Tony Blair lade då till en klausul som upphävde delar av förräderiet på grund av att både han och drottningen hade kunnat hängas och jag önskar att det kunde fortfarande ske. Jag skulle bara vara så glad om alla dessa människor som begått förräderi kunde hängas, särskilt drottningen.

Kommunismen gynnas av rika banker, så det var ju en Rothschild som år 1917 finansierade den kommunistiska revolutionen i Sovjetunionen och teorin bakom den är att om du får en kommunistisk regering som hänsynslöst kontrollerar folket, bankirerna ägde regeringen och därför äger de en hel del av drottningen också på den nivån. Hon befinner sig på den nivån där hon kan styra genom en gemensam regering och hon äger mer genom en kommunistisk regering än hon känner till. Det är det otäcka med det och från första början är EU helt olagligt, enligt den brittiska konstitutionen på alla områden.

john_major  thatcher  Bildresultat för Tony Blair  Bildresultat för Gordon Brown
John Major                   Margaret Thatcher          Tony Blair                  Gordon Brown

Alla dessa sex fördrag är helt olagliga, så alla de som undertecknade dessa fördrag såsom John Major, Margaret Thatcher, Tony Blair, Gordon Brown, är skyldiga till kriminella handlingar och därmed också skyldiga till förräderi.

Under 1999 avreglerade Storbritannien och USA samtidigt sina banker. Som vi vet, kommer de att skapa massiva bubblor som eventuellt kunde brisera och förstöra vår ekonomi och det är därför som vi inte tilläts få euron.

Gordon Browns 5 försök att hålla oss utanför euron var inte Gordon Browns 5 försök utan EUs försök att hålla oss utanför euron. För om de vill förstöra oss, är det så mycket lättare att hålla oss utanför än om vi befann oss innanför euro-området. Och när de försöker förstöra oss med sina 120 000 förordningar utgör den en ytterligare skada på euron. Så det är bekvämare för dem att hålla oss utanför.

Edge: – Du sade att nästa plan är att förstöra pundet.

David: – Ja, de hade aldrig för avsikt att få oss inom euro området, nej aldrig.

Edge: – Om de hade förstört pundet, då hade vi befunnit oss utanför eurozonen.

David: –  Vi skulle bli fattiga på grund av pundet, bli värdelösa och att bli fattiga ingick i deras plan. Vi har förlorat vår tillverkningsbas för gruvdrift till förmån för turismen,  därför betecknas vi som en turistekonomi inom EU, vi får inte ha en tillverkning. De ville behålla rikedomen som kommer från tillverkningen inom det kontinentala Europa. De ville ha den i Tyskland, de ville ha den i Frankrike men de ville inte ha den i Storbritannien. Därför var vi tvungna att stänga vår tillverkning. Bilindustrin Rover stängdes av EU, 400 miljoner saknas. Vi drev ett bilföretag som såldes till Tony Blairs vänner för 10 pund. Fönixen de bildade var ett företag som heter Phonix, och de byggde den för 10 spänn.

De tog ut 17 miljoner i löner under det första året och Rover hade en tillgång på 400 miljoner som bara försvann. Självklart vad som normalt borde ha hänt, är att dessa 400 miljoner hade tagits och omplacerats av regeringscheferna så att ett stort bilföretag skulle gå ännu bättre. Nej, det fick vi inte enligt EUs konkurrensregler – som inte gäller i Europa – Renault och Citroen kan få hur mycket hjälp som de vill, men det gäller inte i Storbritannien. Storbritannien måste förstöras. Storbritannien får inte tillverka. Margaret Thatcher gjorde ett förslag på hur man skulle stänga ner tillverkningen på EUs vägnar. Det ingick i hennes jobb.

Edge: –  Vem ingår i Europas huvudplan, som nummer 1?

David: – De mest ledande Bilderbergarna som vi känner till är självklart medvetna om detta. Det är Angela Merkel, men hon verkar ge Gordon Brown sina order. Vem som befinner sig på toppen av hela högen är en Rothschild eller kanske en Rockefeller, kanske Sonja Rothschild och bara några få steg däremellan – och det förvånar mig – är det den kungliga familjen som är involverad. De är gamla nu, men de har alltid varit EU-förespråkare under hela sitt vuxna liv.

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

Trackbackar

  1. #Brexit: Storbritannien ut ur EU – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: