Nazismens judiska rötter

nazi

När man väljer att benämna den tyska Nationalsocialismen med den belastade förkortningen ”Nazism”, då har man därmed markerat att historisk korrekthet är satt åsido av politiska skäl. Ordet är visserligen ett sammandrag av det längre ordet Nationalsocialism, men likt ett draperi har det dragits fram för att skyla leden ”nation och socialism”, vilket var något som utmärkte partiet, för att istället fokusera på de våldsinslag som förekom.

Därigenom förvanskar man historien och i stället för att berätta om ett parti som värnade om den egna nationen och genomförde ett socialt nationellt program som slog världen med häpnad samt fick de tyska arbetarna att jubla över goda arbetsvillkor, så lyfter man med en dåres envishet fram beteckningen ”Nazism” för att markera det inslag av våld och terror som följde partiet i kampen mot röda terrorgrupper. Den sidan av rörelsen med våld som uttrycksmedel som på ett tidigt stadium ympades in i NSDAP, den tyska arbetarrörelsen, har dock sina rötter i den rysk- judiska statskuppen 1917. Och det är intressant eftersom etablissemanget föredrar att prata om nazismen och nazismens rötter så låt oss söka dessa rötter se om Nationalsocialismen är något annorlunda.

Hitler skapade inte Nationalsocialismen och hos honom kan du inte finna dess rötter. Den amerikanske forskaren Michael Kellogg har i sin väldokumenterade bok ”Russian Roots of Nazism” klart påvisat att vi måste söka nazismens rötter österut. I det kaos som den judisk-dominerade statskuppen skapat i Ryssland fanns den dynga som en nazistisk ideologi kunde växa upp i. Några citat från den tiden kan tydliggöra detta:
”Secret! Till representanterna för samtliga avdelningar av israelernas internationella förbund; Ryssland är slaget till marken. Ryssland vrider sig i dödskamp under vår häl…äntligen har vi fått skåda det ryska folkets nöd och tårar. Genom att beröva detta folk dess egendom, dess guld, har vi förvandlat det till ett folk av ömkliga, fattiga och förtryckta slavar…. Vi bör röja undan det ryska folkets bästa och ledande element, så att det kuvade Ryssland inte kan få någon ledare. På så sätt tillintetgör vi varje möjlighet till motstånd mot vår makt” Centralkommittén för Petersburgska avd. av israeliternas internationella förbund.

 

Lenin i ett brev till justitieminister Kurskij: ” Kamrat Kurskij, vidga möjligheterna till arkebusering. Terrorn är ett sätt att övertyga, det verkar ju solklart. Domstolarna får inte eliminera terrorn….” Med kommunistisk hälsning – Lenin Georrij Zinovjev, ordförande i Petrograds Sovjet: ” Vi måste dra till oss 90 miljoner av Sovjetunionens 100 miljoner invånare. Vad resten beträffar har vi inget att säga dem. De måste förintas” I själva verket kom det inte att stanna vid 10 miljoner förintelseoffer – 20 miljoner är mer realistiskt. Samme person kunde vid ett möte i Moskva utropa ” Without mercy, without sparing, we will kill our enemies in scores of hundreds. Let them be thousands, let them drown themselves in their own blood. Let there be floods of blood of the bourgeoisie – more blood! As much as possible”.
Där har du en bråkdel av den sataniska sörja som mordiska kuppmakare frossade i över moder Rysslands sargade kropp. De flesta av dem var importerade terrorister subventionerade främst av judiska bankirer. Där finner vi de ryska rötterna till den nazism som sedan kom att exporteras till ett Tyskland i upplösning. I den exporten fanns med det extrema våldet, den besinningslösa rasismen, förintelsen som ett projekt och även iden om koncentrationsläger. Vid den här tiden bestod den Sovjetiska regeringen till 85 % av judar.
Wirschaftspolitische Vereinugung fyr den Osten – allmänt kallad, Aufbau, var en förening av ”vita emigranter” som flytt det ryska inbördeskriget och bosatt sig i München. De förde med sig idéer och lärdomar om hur en liten fanatisk minoritet kunde betvinga det väldiga Ryssland, och ville nu utveckla dessa idéer om hur man i Tyskland skulle kunna bemöta och försvara sig mot en kommunism som såg terrorn som en god kamrat. Ledande personer i denna förening var Max von Schauner-Richter samt Alfred Rosenberg. Inom gruppen Aufbau kom sedan Nationalsocialismen att utvecklas. Hitler anslöt sig till gruppen år 1920.
Då nationalsocialistiska arbetarpartiet i juli 1921 antog ett partiprogram framkom inte mycket av det hat som levererats av kommunistregimen i Ryssland. Men man möttes av detta hat så fort man gick ut på gatan. Den svenska säkerhetspolisen företog 1921 en inspektionsresa till bl. a. München och kunde efteråt rapportera, ” att ledarna för revolutionsförsöket i Berlin 1919 varit judar som sedan fortsatt till Bayern och som drivits av ett gränslöst rashat att mörda personer ur borgerligheten”. Det torde näppeligen numera kunna bestridas, skrev rapportören, ” att det var judar som planlade och ledde revolutionerna i Ryssland, Tyskland och Ungern. Detta såväl som det förhållandet, att judarna stå i spetsen för arbetet på en tilltänkt världsrevolution, är även bevisat.”
Och kände man sig inte säker på gatorna, kunde man stänga in sig på sin kammare och läsa den av Rothschild sponsrade boken ” Adel” skriven av greve Richard von Coudenhove-kalergi. Där finner man t.ex. ” Judendomen är skötet, ur vilken en ny, Europas adel framträder, kärnan kring vilken en ny andlig adel grupperar sig”. eller ” Så har i detta ögonblick… en god försyn genom judeemancipationen, skänkt Europa en ny andlig högtstående adelsras”. Här har vi då polerad rasism serverad på skitiga dasslock i de finare salongerna.
Men det av jude-bolsjevikerna frambringade våldet fortsatte under hela 1930-talet. Berlins dåvarande polischef, Grzesinski kunde 1932 meddela, att bara under juni-juli det året förekom det 461 kravaller i staden. Därvid dödades 86 personer och cirka 400 blev allvarligt skadade. Av de dödade var 30 kommunister och 38 var nationalsocialister. När nationalsocialisterna anordnade en marsch genom Altona, som var ett arbetardistrikt, blev de beskjutna från fönstren. De besvarade elden och sammanlagt dödades 19 personer.
En annan helt fredlig front mot nationalism och det borgerliga samhället hade dock öppnats 1924 genom Frankfurterskolans etablering av kultur-marxismen som ju leder fram till våra dagars mångkulturella och politiskt korrekta samhälle. Men kultur-marxismens rötter går tillbaka till det röda kaoset i Ungern 1919.
Söker man nazismens rötter ska man inte bege sig till München och knacka på Adolf´s dörr. Nej det blir att bege sig till Petrograd och spana in Lenins varglya. Och för resten, var det inte Staffan Skott som fastslog att: ”utan Lenin hade det inte blivit någon Hitler”. Dock med den skillnaden att Lenin funderade hela tiden på hur befolkningen skulle terroriseras – medan Hitlers bekymmer var hur han skulle kunna förbättra tyskarnas levnadsvillkor, och han lyckades med det ända tills provokationerna från grannländerna och även från det judiska världssamfundet drev fram hans vansinne. På en konferens i Amsterdam 1933 hade nämligen den judiska världskongressen förklarat krig mot Tyskland- ”You fire Hitler(…) And we, the jews of all the world, are serving an ultimatum upon you” löd det från talarstolen . Nej, nazismen rötter hade inte den bruna färg som man kunde se på vissa skjortor, utan rött som vredens druvor.

blodigt-1900-annons

De skapade ett blodigt 1900-tal

195.00 kr

Författare: Hans Myrebro
Antal sidor: 220
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska

Historiskt Korrekt förlag

FRI FRAKT!

 

Beskrivning

När man skriver 1900-talets historia med avsikten att det århundradets stora och dramatiska händelser ska vara Historiskt Korrekt beskrivna kommer man snabbt fram till ett resultat som väsentligt skiljer sig från den dominerande och agendastyrda historieskrivning som bland annat präglar skolans undervisning i ämnet.”De Skapade ett Blodigt 1900-tal” utgör ett gediget och omskakande historiskt dokument som med kraftfullt källmaterial avslöjar de drivande krafterna och aktörerna bakom vår tids största katastrofer.

 

Efter att ha läst Hans Myrebros bok inser man snabbt att den historieskrivning vi fått genom skola, högre utbildning och massmedia är till en stor del förfalskning…

Pia Hellertz, Fil.dr.

Boken är en fantastisk kunskapskälla, framställd genom ett enkelt och pedagogiskt berättande. Boken har en självklar plats i historieundervisningen på gymnasie-, men även på universitetsnivå.

Lasse Wilhelmsson, Författare, Skribent.

 

Recension:

Sannolikt århundradets mest värdefulla historiebok

Med boken, ”De skapade ett blodigt 1900-tal – en kritisk granskning av sionistisk makt”, har författaren Hans Myrebro öppnad ett igengrott fönster mot 1900-talet historia. Detta för att vi äntligen ska kunna betrakta det århundradets händelser direkt, utan slöjridåer och genom smutsigt glas.

Nu har han öppnat fönstret och vädrat ut agenda-spöken och ideologiska missfoster för att vi ska klart kunna se vad som vad som hände och framför allt drivkrafterna bakom. Och vad är det då som Myrebro, stödd på massiva källor, pekar på utan att darra på handen? Och vad är det då som den stora majoriteten historiker har undanhållit oss?

Under 1800-talets sista år sammanträffade några män för att överlägga om hur det Brittiska Samväldet skulle bestå och utvidga sin makt, och som en konsekvens av detta, hur det ekonomiskt expansiva Tyskland skulle krossas. Det var män som Rothschild, Rockefeller och Cecil Rhodes plus ett antal ytterligare dignitärer som då bildade en hemlig grupp i London benämnd  The Secret Society eller Milners group. Det var där det började och etapp ett blev då att förverkliga ett europeiskt storkrig riktat mot Tyskland. Den här gruppen hade ingen egen armé. Men det behövs inte om man har obegränsad tillgång till kapital och samtidigt kan hålla massmedia i ett strupgrepp. Förhållandet är precis detsamma idag när en neokonservativ maktgrupp i Tel Aviv och Washington kan hålla USA/Nato/Mainstream i samma grepp.

Genom mutor, propaganda och konspirationer kunde man tända stubinen på Balkan och därefter ge Serbien skulden för det som sedan hände.

Man lyckades inte krossa Tyskland militärt. Ett nytt försök gjordes genom det s.k. Versaillesfördraget, som i själva verket var diktat avsett att krossa Tyskland. Ett tredje försök gjordes samtidigt genom massivt stöd till en kommunistisk världsrevolution som skulle smula sönder inte bara Tyskland utan stora delar av Europa.

Det fjärde försöket som i alla fall temporärt krossade Tyskland var president Roosevelts målsättning att till varje pris få till stånd ett storkrig mot Tyskland. När du läst boken förstår du att inte bara ekonomiska och militärpolitiska överväganden styrde politiken under 1900-talets förra hälft – motivet var också rasistiskt, inte bara Tyskland utan också tyskarna skulle utplånas.  Precis samma dom har nu fallit över Ryssland.

Våra skolungdomar, inte minst, har rätt till en historieundervisning som är fri från agenda-dikterade lögner och snaror. Hans Myrebros bok leder dem med stora steg i rätt riktning.

De skapade ett blodigt 1900-tal,

Historiskt korrekt.se

 

” Med ett källhistoriskt järngrepp har Hans Myrebro i sin bok om det blodiga 1900-talet, på ett övertygande sätt lyft av den enorma skuldbörda som åvilat 80 miljoner tyskar under 100 år.  I sanning en bragd inom historieskrivningen”.

Yrsa Häggström

Annonser


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

2 svar

 1. Dr Michael Laitman om att den svenska modellen leder till ensamhet

  Gilla

 2. https://www.globalpolitics.se/norges-statsminister-erna-solberg-fick-pris-av-atlantic-council/
  Denna artikel har skrivits av Terje Alsnes och publicerades på hans blogg 12/11. Erna Solberg fick pris av Atlantic Council. Jag kan tillägga att jag själv skrivit om Atlantic Council i en artikel med anledning av att Madeleine Albright, tidigare utrikesminister i USA tillsammans med den syriska barnaktivisten Bana Alabed fick en utmärkelse av organisationen. Sverigestödda Atlantic Council ger pris åt ansvarig för massmord och terroristutnyttjat barn. Madeleine Albright är känd för sitt uttalande 1996 att en halv miljon döda barn till följd av USA:s hårda embaro mot Irak var värt priset, medan 8-åriga Bana lanserades som en propagandast för “rebellerna” och mot presidenten i Syrien av sina föräldrar.
  Atlantic Council får ekonomiskt stöd av 25 regering och alla de stora vapenproducenterna och bankerna.
  Bland 24 bidragsgivare till Atlantic Council från Sverige finns i den näst högsta kategorin (250 000 – 999 999 dollar) tre bidragsgivare från Sverige:
  Marianne and Marcus Wallenberg Foundation
  Saab North America, Inc.
  Swedish Ministry for Foreign Affairs

  …. etc

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: